Pomáhame planéte vďaka výsadbe stromov

17. novembra 2021

Klíma sa vždy menila, no čo sa deje v posledných rokoch je priam alarmujúce! Ľudia menia klímu celkovo a tým neohrozujú len rastliny, živočíchy a prírodu, ale aj seba. Ak by sme chceli zastaviť klimatickú krízu, museli by sme predovšetkým znížiť skleníkové emisie a to na úroveň uhlíkovej neutrality. Máme čas do roku 2050! Vďaka výsadbe stromov sa však môže množstvo uhlíka v atmosfére znížiť, čo by výrazne pomohlo zastaviť globálne klimatické zmeny.

Ľudia sú priam závislí na fosílnych palivách ako je ropa, uhlie či plyn. Ich používanie však vážne devastuje životné prostredie. Spaľovaním uvoľňujeme energiu z fosílnych palív. Pri ňom vzniká teplo, vodná para a oxid uhličitý. A práve oxid uhličitý, nazývaný aj skleníkový plyn CO2 patrí medzi skleníkové plyny, ktorý vedie našu klímu do záhuby. Spaľovaním fosílnych palív sa do atmosféry dostáva fosílny uhlík. Kvôli tomu sa narušuje rovnováha uhlíkového cyklu a narastajú koncentrácie CO2 v atmosfére. Vedeli ste, že za posledných 150 rokov sme jeho koncentráciu zvýšili o cca 40 percent?

Stromy zohrávajú dôležitú rolu

Podľa jednej švajčiarskej štúdie z roku 2019 môžeme vďaka vysadeniu 1 bilióna stromov dramaticky znížiť množstvo uhlíka v atmosfére. To by podľa Švajčiarskeho inštitútu integračnej biológie pomohlo zastaviť klimatické zmeny. Stromy dokážu absorbovať atmosférický oxid uhličitý a uchovávajú ho na dlhé storočia vďaka fotosyntéze.

Vedeli ste, že každý rok strácame okolo 10 miliárd stromov? Ďalšia štúdia z roku 2015 vedená výskumníkmi z Yale University, ktorá bola publikovaná v prestížnom vedeckom časopise Nature hovorí, že na svete sú asi 3 bilióny stromov. Možno si hovoríte, že to je kvantum, faktom však je, že od začiatku modernej civilizácie toto číslo v skutočnosti kleslo cca o polovicu. V praxi to znamená, že 10 000 rokov dozadu na našej planéte bolo dvakrát toľko stromov. Najhoršie je, že každý rok sme v mínuse o 10 miliárd stromov. Smutné…

Podľa jednej švajčiarskej štúdie z roku 2019 môžeme vďaka vysadeniu 1 bilióna stromov dramaticky znížiť množstvo uhlíka v atmosfére. To by podľa Švajčiarskeho inštitútu integračnej biológie pomohlo zastaviť klimatické zmeny. Stromy dokážu absorbovať atmosférický oxid uhličitý a uchovávajú ho na dlhé storočia vďaka fotosyntéze.

Kamala tiež pomáha

My však veríme v lepšie zajtrajšky a prikladáme ruku dielu! Aj u nás v Klinike Kamala nám záleží nie len na kráse a zdraví našich klientov, ale aj na kráse a zdraví našej planéty! Preto sme koncom októbra 2021 v obci Teplička nad Váhom vysadili 12 stromov v spolupráci s občianskym združením Sadíme stromy a malým krôčikom tak prispeli ku veľkým veciam. Okrem toho v našom e-shope v sekcii ECO projekt nájdete mikiny určené na podporu zelených projektov. Budú vám pripomínať, že tak ako sa staráme o naše telo je potrebné sa starať aj o náš svet!