Prečo by mal kyselinu hyalurónovú aplikovať lekár?

16. októbra 2023

Komplikácie po aplikácii kyseliny hyaluronovej v estetickej medicíne

Máte pocit, že už aj v kvetinárstve Vám niekto ponúkne vylepšenie nedokonalostí aplikáciou kyseliny hyalurónovej, či botoxom? Nuž, áno dopyt robí ponuku. Zvýšený záujem o skrášľovacie procedúry priťahuje čím ďalej tým viac  odborníkov.

Otázka je či títo majú skutočne vzťah ku zdraviu a umeniu estetiky alebo ide o inú vášeň?

Kyselina hyaluronová je najčastejšie aplikovanou látkou v estetickej medicíne. Najčastejšou lokalitou sú pery, v súčastnosti ruskou technikou. Veľmi častou oblasťou je nos a jeho modelácia v prípade nerovností na nose. Aktuálne je v popredí tzv. tekutá rhinoplastika, alebo korekcia nosa kyselinou hyalurónovou. Unavený výraz tváre podčiarknutý  kruhmi pod očami je možné taktiež zkorigovať kyselinou hyalurónovou. S pribúdajúcim vekom sa prehlbuje aj nosovoústna ryha, ktorú je možné vyplniť aplikáciou kyseliny hyalurónovej. Mladistvý výraz tváre sa často docieli modeláciou brady, sánky, modeláciou a výplňou líčok taktiež kyselinou hyalurónovou.

Kto  na Slovensku môže aplikovať kyselinu hyalurónovú?  Naozaj to môže robiť hocikto, kto si na to trúfne? Je ich trúfalosť opodstatnená ich schopnosťami alebo len nevedomosťou?

Ako bezpečne aplikovať kyselinu hyalurónovú do oblasti tváre?

Prvou podmienkou je aby bola kyselina hyalurónová aplikovaná lekárom. Klient by pri návšteve akéhokoľvek zariadenia mal hlavne vedieť či mu ide robiť zákrok lekár. Mal by si zistiť či je skutočne lekár, čo môže vidieť najlepšie na webovej stránke Slovenskej lekárskej komory https://lekom.sk/register-lekarov-slk. Lekár má vzdelanie, ktoré ho oprávňuje aplikovať bezpečne kyselinu hyalurónovú, má teda vedomosti z anatómie, farmakológie, vie liečiť prípadné komplikácie počas a po zákroku.

V zmysle platnej legislatívy v Slovenskej republike môže aplikovať lieky, zdravotné pomôcky len lekár. Ani zdravotná sestra nemôže aplikovať výplne a neuroblokátory.  Zdravotná sestra môže podávať látky do ľudského tela len na ordináciu lekára. To znamená, že len lekár môže určiť presne akú látku a v akom množstve prípadne kombinácii môže zdravotná sestra aplikovať. Za všetky prípadné komplikácie v spojitosti s aplikáciou kyseliny hyalurónovej je zodpovedný lekár.

Druhou podmienkou, a nie menej dôležitou, je adekvátne vzdelanie a skúsenosti lekára v oblasti estetickej medicíny. Na Slovensku neexistuje atestačný obor estetická medicína. Preto v zmysle platnej legislatívy môže tieto zákroky vykonávať lekár, ktorý ukončil vysokoškolské štúdium. Akreditované školiace aktivity sú preto pre lekárov veľmi dôležité. Dôvodom je skutočnosť, že štúdium medicíny ešte negarantuje, že lekár je skúsený v estetickej medicíne. Musí absolvovať množstvo školení, aby nadobudol hlavne praktickú erudíciu.

Na Slovensku nie je možné, aby školenie v estetickej medicíne hlavne v oblasti aplikácie kyseliny hyalurónovej absolvoval človek bez lekárskeho vzdelania, to isté platí aj vo svete. Nie je teda možné, aby nimi disponovali povolania ako kozmetička, zdravotná sestra atď.

Prečo tieto skutočnosti rozoberáme tak obsiahle? Je dobrou radou pre klientov v oblasti estetickej medicíny, aby sa zverili do rúk odborníka, ktorý je dohľadateľný na prístupných miestach, je lekár a pracuje v zdravotníckom zariadení, ktoré je registrované. Všetky iné miesta a odborníci sú veľmi rizikové hlavne pre klienta.

Aké najzávažnejšie komplikácie pri aplikovaní kyseliny hyalurónovej vám hrozia?

Slepota.

Je veľmi zriedkavá komplikácia (0.05% )1. Najčastejšie sa vyskytuje pri aplikácii kyseliny v oblasti medziobočia, nosa, nosovoústnej ryhy. V uvedených lokalitách musí skúsený lekár presne vedieť akú techniku pri estetickom zákroku zvolí aby bola bezpečná pre klienta. Ak aj vzniknú prejavy bezprostredne po zákroku musí presne ovládať postup ako vzniknutú situáciu riešiť.

Ako môže aplikácia v uvedených lokalitách spôsobiť slepotu?

Tepny v oblasti glabely, nosa a nosovoústnej ryhy môžu komunikovať s tepnou ktorá zásobuje krvou sietnicu a môže dôjsť k jej uzáveru aplikovanou kyselinou.

 Ako predchádzať uzáveru? Aplikácia musí byť v zásade pomalá, malým množstvom kyseliny, nízkym tlakom pri aplikácii. Druhým predpokladom je absolútne prepracovaná technika aplikácie a v neposlednom rade aj skúsenosti v zmysle počtu bezpečne vykonaných zákrokov. Z týchto dôvodov vyplýva poučenie pre klientov: kyselinu hyalurónovú na korekciu nosa, vyhladenie vrások v oblasti glabely, nosovoústnej ryhy zverte do rúk skúseného lekára. V prípade poruchy zraku po výkone je potrebný okamžitý zásah lekára v zmysle aplikácie enzýmu na rozpustenie kyseliny hyalurónovej, masáže oka, tiež sa musia podávať lieky na zlepšenie prekrvenia, kyslík a prevoz na očné oddelenia do nemocnice.

Nekróza po aplikácii kyseliny hyalurónovej do oblasti tváre.

Nekróza je odumretie tkaniva v dôsledku prerušeného prekrvenia. Odumretie pri uzávere cievy nenastáva okamžite. Záleží o aké tkanivo ide, ktoré je nedokrvené. V zásade nervové tkanivo odumiera veľmi rýchlo, sval, koža, tukové tkanivo omnoho pomalšie. Príčinou nekrózy po estetickom zákroku je aplikácia kyseliny hyalurónovej priamo do cievy ihlou alebo kanylou. Druhou príčinou je útlak cievy kyselinou hyalurónovou zvonka cievy. Preto je veľmi dôležité ovládať anatómiu cievneho zásobenia na tvári a predísť nekroze.

Cievne zásobenie na tvári má navyše veľkú variabilitu čo sa týka ich priebehu a to v 25%. To znamená že každý 4 klient má anatomicky tepnu inak ako je to v anatomickom atlase. Ďaľším dôležitým faktom je či sa kyselina hyalurónová aplikuje ihlou alebo kanylou. Ihla má omnoho väčšiu pravdepodobnosť prieniku do cievy lebo je ostrá, kanyla je na konci tupá a pravdepodobnosť že prenikne do cievy je omnoho nižšia.

Druhou príčinou narušenia prekrvenia cievou je útlak materiálom ktorý je aplikovaný mimo cievu, ktorý ju utlačí. Najdôležitejšie je aby čo najskôr došlo k obnoveniu toku krvi cez tepnu. Predíde sa tým odumretiu, nekróze tkanív ktoré zásobuje. V prípade tváre je nekróza ktorá je neriešená lekárom veľmi závažnou komplikáciou. Výsledkom môže byť napríklad odumretie tkanív na nose, odumretie pery, nekróza na glabele.

Neadekvátne riešená nekroza má často za následok deformity napríklad pery, nosa, defekty a jazvy na glabele, ktoré sú prítomné po celý život.

Najčastejším liekom aplikovaným na rozpustenie kyseliny hyalurónovej je hyaluronidáza. Je to enzým, ktorý sa vyskytuje v ľudskom tele prirodzene. V prípade nekrózy je aplikovaný do miesta, kde nastal útlak alebo aplikácia do cievy. Ideálnym scénarom je ak klinika disponuje ultrazvukovým prístrojom, ktorým si môžeme presne zistiť kde je tok krvi prerušený a kyselinka môže byť cielene rozpustená.

Prejavy nekrózy identifikuje spoľahlivo len lekár, pozná symptómy akými sa prejavuje. Hylasa je liek, ktorý môže bezpečne aplikovať len lekár, má tiež svoje nežiadúce účinky. Najčastejšími lokalitami kde sa vyskytuje nekróza je oblasť nosa, glabely, pier a nosovoústnej ryhy.

cievna oklúzia
Porucha krvného prietoku po aplikácii kyseliny hyalúronovej.

Infekcia v mieste kde bola kyselina hyalurónová aplikovaná.

Po každom invazívnom zákroku kde je narušená celistvosť kože je istá miera rizika pre vznik infekcie. Zväčša to nie sú závažné infekcie z pohľadu lekára. Klient, ktorému lekár v zdravotníckom zariadení realizoval invazívny zákrok má zabezpečenú starostlivosť aj po zákroku. Je inštruovaný o tom, že ak bude po zákroku v aplikovanej oblasti výrazná bolestivosť, zvýšená teplota, triaška, celková schvátenosť  a iné príznaky infekcie musí kontaktovať kliniku. Bude nasledovať vyšetrenie, ak bude potrebná intervencia v zmysle prípadnej chirurgickej intervencie na liečbu zápalu, tá bude na klinike okamžite realizovaná. Klientovi sa predpisujú cielené antibiotiká, antiflogistiká, analgetiká a má následne naplánované kontrolné vyšetrenia. Z uvedeného vyplýva že aj v prípade zápalu po zákroku je na klinike, ktorá je zdravotníckym zariadením stanovený  optimálny postup.

U nás na klinike Kamala sa zatiaľ prípad, kde by došlo k nekróze alebo vážnejším komplikáciám nenastal. A naďalej budeme robiť všetko preto, aby sme zdokonaľovaním svojich aplikačných techník znižovali riziko komplikácii na minimum.

Záver: Každý kto aplikuje kyselinu hyalurónovú do tváre môže spôsobiť vznik uvedených komplikácií ako je slepota, nekróza a infekciu v aplikovanej oblasti. Jedine lekár vie adekvátne riešiť prípadné komplikácie a niesť aj plnú zodpovednosť za ich vznik. Je hlavne na klientovi do akých rúk sa pri estetických procedúrach zverí a vyhľadá miesto ktoré sa nedá dohľadať a nevie čo a čím a kým sa mu robilo alebo sa zverí do rúk odborníkov s dlhoročnou praxou v zdravotníckom zariadení.

  1. https://www.ambrdfcs.org/blog/vascular-occlusion-what-you-need-to-know/#:~:text=A%20clinical%20review%20in%20the,injections%20resulted%20in%20vascular%20occlusion.

2. https://www.facebook.com/watch/?v=338345100495481

3. https://tvnoviny.sk/domace/clanok/711061-namiesto-peknych-pier-slepota-aplikacia-kyseliny-hyaluronovej-ma-svoje-pravidla-ktore-netreba-podcenovat

4. https://www.facetheticstraining.co.uk/about-us/facethetics-blog/what-is-necrosis/

5.https://parjournal.net/article/view/5220