...robíme dobre.

27. November 2022

Dravetovej syndróm je geneticky podmienené ochorenie mozgu, ktoré vyvoláva mnohopočetné epileptické záchvaty. Ochorenie sa najčastejšie začne prejavovať v 6 mesiaci života dieťaťa. Záchvaty môžu predstavovať jednostrannú kŕčovú aktivitu alebo celotelové záchvaty typu grand mal. Vyprovokovať záchvat môže napr. zmena teploty pri vytiahnutí dieťatka z teplej vody vo vani. Deti mávajú veľké množstvo záchvatov za deň, často prepukne u nich status epilepticus, čo je dlhotrvajúci záchvat vyžadujúci urgentnú lekársku starostlivosť. Antiepileptická liečba býva len málo efektívna.

Detičky postupne zaostávajú v psychomotorickom vývine. V dospelosti bývajú odkázané na pomoc opatrovníka.

Aj ku nám sa dostal príbeh jedného krásneho dievčatka Zarky, s diagnózou Dravetovej syndrómu. Zarka v roku a pol ešte stále nesedí, nechodí a má dni, kedy prekoná aj 70 záchvatov. Jej telíčko je tak vyčerpané, že neostáva žiadna energia na vývin a učenie. Lekári nevedia poskytnúť účinnú liečbu. Rodičia sú vyčerpaní, plní strachu a obáv. Napriek tomu sa nevzdávajú a zo všetkých síl hľadajú všetko, čo by mohlo pomôcť. Zaslúžia si obrovský obdiv a podporu, okrem Zarky majú ešte ďalšie dve deti. Sestry musia obetovať svoje túžby a priania, na ktoré nie je čas a nie sú financie.

Rodičia spustili zbierku, kde dúfajú v pomoc dobrých ľudí.

My sme sa rozhodli venovať deň Zarke. 12.10.2022 sme u nás na klinike robili dobre pre Zarku. Naši klienti mohli využiť naše služby za znížené ceny a zároveň prispeli na dobrú vec.

My sme venovali našu prácu a časť materiálu. Pridal sa ku nám náš dodávateľ firma Pro Esthe, ktorá venovala ďalší materiál. Spoločnými silami sa nám podarilo na transparentný účet poslať viac ako 4000 eur. Dúfame, že sme Zarke a jej rodine dodali nádej.