Lipolytic Solution Aplication - arms, hips, thighs

Price list
Boky – 1 sedenie 160,00 
Boky – 2 sedenia 280,00 
Boky – 3 sedenia 430,00 
Paže – 1 sedenie 160,00 
Paže – 2 sedenia 280,00 
Paže – 3 sedenia 430,00 
Vnútorné stehná – 1 sedenie 160,00 
Vnútorné stehná – 2 sedenia 280,00 
Vnútorné stehná – 3 sedenia 430,00