fbpx

Chirurgické ochorenia

Komplexný management pacienta s chirurgickým ochorením 

Naša spoločnosť má v portfóliu svojich služieb konzultačnú činnosť v oblasti chirurgie. Snahou každého pacienta, hlavne v oblasti chirurgie je, aby bolo jeho ochorenie diagnostikované včas, bol stanovený optimálny postup s cieľom samotnej operácie a následnej dispenzárnej starostlivosti.

Viac o našej službe

Čo ponúkame?

Ponúkame každému klientovi individuálny prístup v zmysle úvodnej konzultácie, kde stanovíme najvhodnejší spôsob menežmentu jeho ochorenia a stanovíme ďaľší terapeutický postup vrátane operácie a následné sledovanie pacienta, ak je to potrebné. 

Čo je najdôležitejšie?

Je najdôležitejšie aby bol klient s chirurgickým ochorením operovaný chirurgom, ktorý má v danej oblasti čo možno najväčšie skúsenosti. Kladieme najväčší dôraz na čo najdetailnejšie objasnenie diagnózy klientovi v podobe konzultácie.

Samotná konzultácia

Počas samotnej konzultácie bude klient podrobne oboznámený o svojom ochorení. Neodmysliteľnou súčasťou každej konzultácie je aj audiovizuálna prezentácia samotnej operácie. Som lekár, chirurg, ktorý má 16 ročnú prax v obore všeobecnej chirurgie, atestáciu I. stupňa zo všeobecnej chirurgie a atestáciu z viscerálnej chirurgie. Pracujem ako sekundárny lekár na Chirurgickom oddelení FNsP Žilina.

 

  • Koža 90% 90%
  • Vrásky 70% 70%

Vaša krása je našou vizitkou

V prípade voľného termínu sú možné rezervácie aj v daný deň

+421 911 080 999

info@kamala.sk

Dolný val 1523/5, Žilina, 01001 Slovensko