Komplexný management pacienta s chirurgickým ochorením

Naša spoločnosť má v portfóliu svojich služieb konzultačnú činnosť v oblasti chirurgie. Snahou každého pacienta, hlavne v oblasti chirurgie je, aby bolo jeho ochorenie diagnostikované včas, bol stanovený optimálny postup s cieľom samotnej operácie a následnej dispenzárnej starostlivosti. Ponúkame každému klientovi individuálny prístup v zmysle úvodnej konzultácie, kde stanovíme najvhodnejší spôsob menežmentu jeho ochorenia a stanovíme ďaľší terapeutický postup vrátane operácie a následné sledovanie pacienta, ak je to potrebné. Je najdôležitejšie aby bol klient s chirurgickým ochorením operovaný chirurgom, ktorý má v danej oblasti čo možno najväčšie skúsenosti. Kladieme najväčší dôraz na čo najdetailnejšie objasnenie diagnózy klientovi v podobe konzultácie. Počas samotnej konzultácie bude klient podrobne oboznámený o svojom ochorení. Neodmysliteľnou súčasťou každej konzultácie je aj audiovizuálna prezentácia samotnej operácie. Som lekár, chirurg, ktorý má 16 ročnú prax v obore všeobecnej chirurgie, atestáciu I. stupňa zo všeobecnej chirurgie a atestáciu z viscerálnej chirurgie. Pracujem ako sekundárny lekár na Chirurgickom oddelení FNsP Žilina.

Komplexný management pacienta s chirurgickým ochorením

Do portfólia činností našej spoločnosti sme zaradili komplexný menežment pacienta s nasledovnými diagnózami:

1. Diafragmatické hernie / prietrže v oblasti bránice/ , terapia gastroezofageálneho refluxu /pálenie záhy/. Operácie sú realizované v súčastnosti takmer výlučne laparoskopickým miniinvazívnym prístupom s minimálnou traumatizáciou pacienta.

2. Nádorové ochorenia žalúdka.

3. Ochorenia pečene- chirurgická liečba primárnych nádorov pečene a metastáz pečene.

4. Cholecystolitiáza / žlčníkové kamene/, zápalové a nádorové ochorenia žlčníka. Takmer všetky operácie sa realizujú laparoskopicky.

5. Nádorové ochorenia žlčových ciest.

6. Operácie pankreasu / slinivka brušná/, pre nádorové ochorenia, pseudocysty pankreasu.

7. Operácie pre morbídnu obezitu. Morbídna obezita je v súčastnosti považovaná za epidémiu 21. storočia. V jej liečbe má významné miesto chirurgia po vyčerpaní konzervatívnych spôsobov liečby obezitológom. Najčastejším chirurgickým výkonom je tzv. sleeve gastrektómia, ktorá sa realizuje laparoskopicky.

8. Operácie tenkého čreva- nádorové zápalové ochorenia.

9. Operácie hrubého čreva a konečníka. Najčastejším ochorením je tzv. kolorektálny karcinóm hrubého čreva a konečníka/ CRC/. Takmer všetky výkony na hrubom čreve a konečníku sa realizujú laparoskopicky s minimálnou traumatizáciou pacienta a následnou rýchlou rekonvalescenciou.

10. Operácie apendixu/ slepého čreva/ pre chronické zápalové a nádorové ochorenia.

11. Operácie ventrálnych hernií/ prietrží prednej brušnej steny/. U pomerne vysokého percenta pacientov po predošlom výkone v dutine brušnej kde bola operácia realizovaná otvoreným, klasickým spôsobom je prítomná rozsiahla jazva v ktorej vznikajú prietrže. V súčastnosti preferujeme laparoskopický spôsob ošetrenia s použitím sieťky čo minimálne traumatizuje pacienta a má dobrý kozmetický a funkčný výsledok.

12. Operácie inguinálnych hernií/ slabinové prietrže/. Výkony sa realizujú laparoskopicky.

13. Operácie prietrží u detí.

14. Odstraňovanie kožných znamienok a iných nádorov kože a podkožia/ melanóm, bazalióm spinocelulárny karcinóm, podkožné tukové nádory- lipomy/.

15. Operácie hemoroidov/ zlatá žila/ vrátane tzv. Longovej operácie s použitím staplera.

16. Operácie pre nádorové ochorenia prsníka.

17. Operácie varixov/ krčových žíl/.

18. Operácie pre karcinózu dutiny brušnej. Karcinóza je stav, kde u pacienta dochádza k rozsevu buniek samotného nádoru po dutine brušnej a jej orgánoch. Najčastejšou príčinou sú pokročilé ochorenia vaječníka, maternice, hrubého čreva, žalúdka, apendixu. U pacienta po konzultácii je zvolený prísne individuálny postup po zhodnotení dokumentácie. Definitívna podoba operačného výkonu je závislá od področilosti ochorenia, doplnený je o HIPEC/ aplikácia cytostatika do dutiny brušnej počas samotného operačného výkonu/.

19. Operácie prolapsov a prietrží v okolí stómie. Výkony sú realizované laparoskopicky.

20. Operácie nádorov konečníka metódou TEM/ operačný rektoskop/. Ide o miniinvazívnu metódu, pri ktorej sa odstraňujú niektoré nádory miniinvazívnym prístupom bez potreby odstránenia konečníka.


Zatvoriť

Cenník

Zatvoriť

Objednať

Zatvoriť